tel. (32) 231 74 86

Home » Realizacje

Realizacje

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

Wykonanie prac energetycznych dla zadania „Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – w ramach nadbudowy i przebudowy łącznika A1: rozbudowa oddziału rehabilitacji oraz w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych dobudowa dwóch wind zewnętrznych na ścianie bloku łóżkowego”

 

  • Budowa sieci napowietrznej SN
  • Budowa sieci napowietrznej nn
  • Budowa stacji transformatorowej SN/nn
  • Oświetlenie drogowe
  • Automatyzacja sieci SN