tel. (32) 231 74 86

Home » Eltrako Sp. z o.o.

Eltrako Sp. z o.o.

O naszej firmie

Eltrako Sp. z o.o. w swej działalności specjalizuje się w budownictwie elektroenergetycznym do 30 kV i świadczy usługi w zakresie: – montażu linii napowietrznych i kablowych nN i SN – budowy słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych – montażu transformatorów – montażu wszelkich typów rozdzielnic nN i SN – budowy oświetlenia zewnętrznego: ulicznego, parkingów itp. – wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych – instalacji ochrony odgromowej – usuwania awarii w sieciach nN i SN – pomiarów pomontażowych i eksploatacyjnych – wynajmu podnośników koszowych.

Udziałowcy:

  • 66,67% ELEKTROTIM S.A.
  • 16,66% Bartosz Kępa
  • 16,66% Stanisław Kepa
  • 0,01% Maria Kępa

Rada Nadzorcza:

  • Zbigniew Pawlik – Przewodniczący
  • Stanisław Kępa – Członek Rady
  • Bogdan Doliński – Członek Rady

Historia firmy

ELTRAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach została powołana w 2008 roku i kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „KĘPA”. Od początku swej działalności, czyli od 1988 roku najpierw PBE KĘPA, a teraz ELTRAKO Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć. Działalność firmy ukierunkowana jest szczególnie na świadczenie usług dla Energetyki. W okresie ponad dwudziestoletniej historii pracownicy spółki poznali i nauczyli się montażu urządzeń w najnowszych technologiach. Wieloletnie doświadczenie w budowaniu obiektów elektroenergetycznych pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług.

  • 1988 rok – powstanie PBE KĘPA
  • 2008 rok – przekształcenie PBE KĘPA w Eltrako Sp. z o.o
  • 6.10.2015 rok – włączenie Eltrako Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM