Eltrako spółka z o.o.

Eltrako Sp. z o.o. w swej działalności specjalizuje się w budownictwie elektroenergetycznym do 30 kV i świadczy usługi w zakresie: - montażu linii napowietrznych i kablowych nN i SN - budowy słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych - montażu transformatorów - montażu wszelkich typów rozdzielnic nN i SN - budowy oświetlenia zewnętrznego: ulicznego, parkingów itp. - wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacji ochrony odgromowej - usuwania awarii w sieciach nN i SN - pomiarów pomontażowych i eksploatacyjnych - wynajmu podnośników koszowych

Firma ELTRAKO Sp. z o.o. za cel stawia sobie ciągły rozwój oraz dążenie do jak najlepszej jakości wykonywanych usług, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.

1

Z kart historii…

ELTRAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach została powołana w 2008 roku i kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „KĘPA”. Założycielem i właścicielem firmy jest mgr inż. Stanisław Kępa.
zobacz więcej...

2

Kim jesteśmy…

Zatrudnieni w firmie pracownicy tworzą bardzo zgrany zespół fachowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Umiejętności pracowników ciągle są podnoszone przez bieżące szkolenia, co stwarza możliwości do podejmowania realizacji zadań w najnowszych technologiach.
zobacz więcej...

3

Referencje

Korzystając z wieloletniego doświadczenia na bazie firmy PBE „KĘPA”, która operowała przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych między innymi z takimi kontrahentami jak:
- Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach
- Vattenfall Distribution Poland S.A. w Gliwicach
- Enion S.A. oddział w Będzinie
zobacz więcej...